CONFLICTES ARMATS


Els conflictes armats, en ocasions també anomenats guerres, són una de les més llastimoses creacions de l'ésser humà, arribant a sobrepassar qualsevol barbàrie imaginable, degenerant en sofriment, mort, destrucció i una infinitat de desesperances que en major mesura afecten a les persones de menors recursos, als més pobres.

D'altra banda les guerres permeten la venda d'armament de tot tipus, un negoci amb base en països anomenats democràtics, pacífics i laboriosos,  on es construeixen mortífers utensilis amb una pasmosa naturalitat sense perdre de vista el gran negoci, poder i dependència que comporta, tota una vergonya emmudida que trenca esperances cada dia.

GARANTIR LA PAU. - Calen forces d'interposició de Nacions Unides allí on hi ha conflicte armat, forces amb capacitat operativa dissuasòria com per garantir la seguretat dels habitants de les zones en conflicte.