CRISIS HUMANITÀRIES


En aquest apartat i de forma puntual, ens volem fer ressò de Crisis Humanitàries concretes permetent la seva difusió, la seva visibilitat, sense deixar d'esmentar que efectivament vivim una crisi humanitària severa per la falta de sensibilitat i empatia cap a els qui moren o sobreviuen en situació crítica per falta d'aliment, seguretat, treball, sanitat, habitatge, justícia i tantes altres, sense oblidar els anomenats desastres naturals als quals la memòria es nega a recordar des de l'opulència o simplement des d'una comoditat que pot venir-se a baix en un minut.

Les Crisis Humanitàries necessiten resposta urgent, continuada i donant resolució. L'anomenada ajuda humanitària sol arribar tard, malament i durar poc, amb el que no resol més que una part de la crisi, o simplement la maquilla, tal vegada mantingui vius a moribunds, però sense ella estaríem abocats a un desastre molt major. Reclamem a Nacions Unides i als governs de països en millor situació econòmica un veritable compromís per aconseguir la resolució d'aquestes crisis dins del marc i compromís en ferm de l'ONU.

Però no podem limitar-nos a demanar, no pot acabar aquí la nostra tasca, ja que el que tu i jo fem, la qual cosa fem cadascun de nosaltres, cadascun de nosaltres, és determinant per aconseguir provocar un veritable canvi per aconseguir resoldre la nostra crisi humanitària, d'humanitat, i aconseguir posar fi a la indignitat provocada per cadascuna de les quotidianes i reals Crisis Humanitàries. Hi ha alternatives, accions, maneres de participar que sens dubte donen fruit.

CONFLICTES ARMATS - SEGURETAT ALIMENTÀRIA - REFUGIATS 

SANITAT BÀSICA - IMMIGRACIÓ - CRISIS HUMANITÀRIES 

CRISI FINANCERA - CANVI CLIMÀTIC - CORRUPCIÓ 

REDISTRIBUIR LA RIQUESADARFUR