SANITAT BÀSICA


PERSONAL SANITARI. - És una de les manques més importants que tenen avui els països pobres i lamentablement és una tendència en augment atès que el personal sanitari una vegada té el títol o la formació es planteja trobar treball a un altre país on les condicions de vida els són més favorables.

MEDICAMENTS. - Hi ha moltes regions del món on el concepte de farmàcia no existeix, en ocasions ni els centres mèdics disposen de medicaments bàsics per pal·liar el dolor o cuidar una malaltia de primer nivell.