CATALUNYA

Catalunya és un país generós i obert, solidari i treballador. El seu govern, tot i sent democràtic i socialment avançat està deixant de concedir importància a l'eradicació de la pobresa i la cooperació internacional, a pesar que anys enrere la cooperació internacional estava incorporant-se en els seus objectius, tímidament però estava present, en l'actualitat és gairebé anecdòtic.

RENDA GARANTIDA CIUTADANA

El concepte de Renda Garantida fa referència a una renda pagada per l'Estat a totes i tots els ciutadans segons uns criteris a complir pel beneficiari.

Actualment hi han diversos tipus de rendes pagades per l’Estat en benefici de les ciutadanes i ciutadans amb mancances econòmiques, també d’altres tipus, que sens dubte ajuden a sobreviure i superar situacions de dependència, exclusió i pobresa.

A Catalunya a l’any 2013 va ser presentat i acceptat al Parlament de Catalunya la ILP Renda Garantida Ciutadana, una renda estatal que garanteix un mínim de ingressos a totes i tots els ciutadans.

Per unanimitat el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania el 20 de juliol 2017, es un gran pas endevant tot i les reduccions en l’articulat de la ILP, entenem sí es la millor opció possible amb l’estat parlamentari actual a Catalunya.

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

És per això que demanem al govern de Catalunya avanços substancials en l'eradicació de la pobresa a Catalunya i amb aquest objectiu cooperi amb altres governs d'Espanya, Unió Europea i del món per aconseguir-ho també en països on la població mor o sobreviu en condicions infrahumanes.

Sol·licitem al govern de Catalunya plantegi a nivell autonòmic, estatal i de la Unió Europea, així com en el marc de Nacions Unides, mesures urgents favorables a l'eradicació de la pobresa més enllà de les mesures adoptades fins data d'avui.

Portals vinculats:

GOVERN DE LA GENERALITAT: Lamentablement no podem fer gaires referencies als apuntadors del seu portal donat moltes de les adreçes seleccionades de les pàgines de la Generalitat de Catalunya son canviades de noms i per tant al canviar no poden ser reutilitzades.

Ajuntament de Barcelona

Cooperació Internacional i Solidaritat

Pla director 2006 - 2008

Pla director 2009 - 2012

Ajuntament Sabadell

La ciutat de Sabadell disposarà d'un nou Pla Estratègic Municipal de Cooperació

Servei Català del Voluntariat


 CATALUNYA - ESPANYA - UNIÓ EUROPEA           NACIONS UNIDES - PARTITS POLÍTICS