NACIONS UNIDES

 

PER LA SUPRESSIÓ DEL DRET A VETO A NACIONS UNIDES

Creiem ferventment que Nacions Unides té un paper prioritari en l'eradicació de la pobresa, ja en els seus Objectius del Mil·lenni el marca com a primer punt eradicar la pobresa extrema i la mort per inanició, desitgem aconsegueixi unir esforços i aconseguir unir a tots per aconseguir-ho.

Amb tot i amb això, la mesura de l'avenç en aquest primer objectiu no és l'esperat, la pobresa no disminueix i per tant l'objectiu va quedant endarrerit, com endarrerits anem quedant tots per no ser capaços d'eradicar-la.

Encara que fora per un dia hauríem d'experimentar el sentiment i la impotència de qui pateix l'oblit, la misèria i la gana, potser aquesta experiència, encara que breu, ens portés a veure i prendre partit d'una altra manera davant d'aquest desastre contra la humanitat, potser fins i tot caldria cridar-lo crim contra la humanitat ja que té els seus motius, els seus orígens, els seus responsables.

Basat en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i com a continuació en els seus compromisos, tots els estats membres de les Nacions Unides van acordar el 25 de setembre de 2015 la Declaració "Objectius de Desenvolupament Sostenible" (ODS), amb 17 Objectius de Desenvolupament sostenible i 169 metes, consensuant data de finalització per a 2030.

ODS - OBJETIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (en aquest portal)

Adjuntem alguns apuntadors de Nacions Unides vinculats a cooperació internacional al desenvolupament i ajuda humanitària.

Pàgina principal de Nacions Unides

Pàgina d'inici del ODS - Objectius de Desenvolupament Sostenible

Pàgina d'inici del ODM - Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni

Desenvolupament econòmic i social

Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament

Informe sobre el desenvolupament humà

Informe anual 2007

ACNUR Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats

Nacions Unides, enllaç de petició d'ajuda

Iniciativa de la FAO per incrementar la producció d'aliments dels petits agricultors

La FAO assegura que amb 30 mil milions de dòlars anuals la fam es pot eradicar 

Necessitem més compromís per la Pau definint Nacions Unides el seu protocol d'interposició immediata en zones de conflicte armat.

Consolidar els Cascos Blaus com forces d'interposició de Nacions Unides allà on hi hagi conflicte armat, forces amb capacitat operativa dissuasòria com per garantir la seguretat dels habitants de les zones en conflicte.

 CATALUNYA - ESPANYA - UNIÓ EUROPEA           NACIONS UNIDES - PARTITS POLÍTICS