MAHATMA GANDHI

PELS DRETS DELS MÉS DESAFAVORITS

La figura de Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, va més enllà del que pugui escriure en aquesta pàgina, donada la seva immensa qualitat humana, el seu compromís reivindicatiu a favor dels més desfavorits, així com el seu esforç i la seva tenacitat per aconseguir la independència per a l'Índia, la igualtat entre tots els indis i la fraternitat entre els éssers humans, per sobre de qualsevol altra cosa.

El seu treball diari per la llibertat, la igualtat i la fraternitat el va portar a ser tractat i reconegut com un líder, un líder més enllà de les paraules, també un líder espiritual, pels seus fets quotidians i la seva pràctica no violenta i de desobediència davant de la injustícia.

No violència, desobediència civil i vaga de fam van ser les seves estratègies de pressió per aconseguir els seus objectius d'aconseguir una Índia independent, així com en aconseguir igualtat entre els indis fossin de la casta que fossin, vestir com a indi i no com a occidental, defensar la seva cultura, millorar la higiene i les relacions entre les diferents religions.

El seu compromís va ser ferm i va ajudar a aconseguir la independència de l'Índia respecte a l'imperi de la Gran Bretanya a través del pacifisme, no violència, i la desobediència civil, utilitzant també el dejuni i la vaga de fam.

Adreces de referència:

Mahatma Gandhi a Wikipedia

Portal Mahatma Gandhi

Fundació Mahatma Gandhi