MEMÒRIA

En aquesta pàgina farem menció a la memòria de la nostra entitat, aquelles activitats dutes a terme. Els comptes d’aquesta entitat no superen els 150€ l’any i per tant no son informats ni auditats.

Any 2017

  • Participem en la campanya per l’abolició dels paradisos fiscals.
  • Continua participan activament en la campanya per la ILP Renda Garantida Ciutadana.

- Ens mantenim actius en el nostre perfil a twiter @sensepobresa.

Any 2016

- Participem en la campanya per la ILP Renda Garantida Ciutadana.

- Ens mantenim actius en el nostre perfil a twiter @sensepobresa.

Any 2015

- Participem en la campanya per la ILP Renda Garantida Ciutadana.

- Ens mantenim actius en el nostre perfil a twiter @sensepobresa.

Any 2014

- Participem en la campanya per la ILP Renda Garantida Ciutadana.

- Ens mantenim actius en el nostre perfil a twiter @sensepobresa.

Any 2013

- Participem en la campanya per la ILP Renda Garantida Ciutadana.

- Continuem demanant al govern de Catalunya, al d'Espanya i a diversos parlamentaris de la Unió Europea mesures per eradicar la pobresa.

- Continuem mantenint la petició als diputats del Congrés d'Espanya per tal d'aconseguir millores en la cooperació al desenvolupament i la eradicació de la pobresa.

- Hem creat el nostre perfil a twiter @sensepobresa.

- El nostre portal l’hem migrat de Frontpage a Sandvox.

- Renovem els dominis de internet.

Any 2012

- Hem creat el nostre perfil a facebook Associació Eradicar La Pobresa.

- Ampliem les propostes i els països i situacions amb emergències.

- Continuem demanant al govern de Catalunya, al d'Espanya i a diversos parlamentaris mesures per eradicar la pobresa.

- Renovem els dominis de internet.

- Ampliació del portal amb temes d'emergències.

- Ens anem donant a conèixer a diverses entitats i organitzacions.

Any 2011

- Ampliem les propostes i els països i situacions amb emergències.

- Renovem els dominis de internet.

- Ampliem el portal desglossant més els apartats de governamental i no governamental.

- Ens anem donant a conèixer a diverses entitats i organitzacions.

Any 2010

- Ampliem les propostes i els països i situacions amb emergències.

- Incorporem el portal en francès i angles, amb moltes dificultats i limitacions.

- Continuem actualitzant i ampliant les pàgines.

- Hem demanat al govern de Catalunya, al d'Espanya i a diversos parlamentaris de la Unió Europea mesures per eradicar la pobresa.

- Hem escrit a diversos diputats del Congrés d'Espanya per tal d'aconseguir millores en la cooperació al desenvolupament i l'eradicació de les bombes de dispersió.

- Renovem els dominis de internet.

- Ampliem el portal desglossant més els apartats de governamental i no governamental.

- Aturem la intenció de crear una fundació donat el fet de no haver recollit el mínim de 30.000 euros imprescindible per crear una fundació a Catalunya.

- Ampliació del portal amb temes d'emergències.

- Ens anem donant a conèixer a diverses entitats i organitzacions.

Any 2009

- Participació en la concentració en motiu del Dia Internacional per la Eradicació de la Pobresa, a Barcelona, el 17 d'octubre.

- Hem rebut del Departament de Justícia la resolució favorable conforme queda inscrita la nostra associació Eradicar la Pobresa en el registre d'entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 40.153.

Any 2008

- Ampliem les propostes i els països i situacions amb emergències.

- Incorporem el portal en francès i angles, amb moltes dificultats i limitacions.

- Continuem actualitzant i ampliant les pàgines.

- Hem demanat al govern de Catalunya, al d'Espanya i a diversos parlamentaris de la Unió Europea mesures per eradicar la pobresa.

- Hem escrit a diversos diputats del Congrés d'Espanya per tal d'aconseguir millores en la cooperació al desenvolupament i l'eradicació de les bombes de dispersió.

- Renovem els dominis de internet.

- Ampliem el portal desglossant més els apartats de governamental i no governamental.

- Aturem la intenció de crear una fundació donat el fet de no haver recollit el mínim de 30.000 euros imprescindible per crear una fundació a Catalunya.

- Ampliació del portal amb temes d'emergències.

- Ens anem donant a conèixer a diverses entitats i organitzacions.

Any 2007

- Petició a diversos estaments governamentals, empresarials i religiosos prioritzar els esforços per eradicar la pobresa.

- Ampliació de les propostes per eradicar la pobresa. Hem començat a donar-nos a conèixer a persones i entitats.

- Primera versió del portal eradicar la pobresa.

- Inici del redactat de la Carta Fundacional y Estatuts amb la intenció de crear una fundació.

- Inici de correspondència i estudi vers la eradicació de la pobresa.