PROPOSTES

La vareta màgica no está aquí, ni en cap altre lloc. Hi ha molta gent treballant en aquest objectiu d'eradicar la pobresa, en diferents països, en aquest apartat ens fem ressò de diverses propostes per ser tingudes en compte com a possibles i realitzables. 

Algunes propostes que ajudarien a eradicar la pobresa:

EL PRIMER CANVI ESTÀ EN TU

Sí, la primera proposta és confirmar-te que el primer està en tu, en tu mateix, no ho busquis fora, adona't d'allò que fas, allò que compres, com et relaciones, què consumeixes, quin nivell de coherència, crítica i compromís assumeixes i veuràs que amb això provoques petits canvis en tu i en el teu entorn més immediat que també donen oportunitat al fet que altres persones vagin fent el seu petit canvi.

Ser feliç per fer feliços als altre

Comerç Just, un preu just per un treball, un producte

Consum ecològic i de proximitat

Donar diners i col·laborar amb moviments socials

Banca Ètica un bon lloc per tenir els estalvis

Cuidar-te perquè no t'hagin de cuidar

Participar i tornar a participar, en l’apartat PARTICIPACIÓ et fem algunes propostes concretes.

ACORD AMB JIO IOGA I MEDITACIÓ

Entenent que el ioga i la meditació són també un servei a la societat, beneficiant la capacitat i receptivitat de les persones per a la pràctica i difusió dels valors de compassió i solidaritat, hem establert un acord amb JIO Ioga i Meditació, escola de ioga a Barcelona, per a una especial col·laboració enfocada en l'ensenyament i pràctica de Kundalini Ioga, on JIO Ioga cedeix l'espai i nosaltres oferim el servei del professor de ioga de forma desinteressada.

Portal de JIO Ioga i Meditació

GARANTÍA DE RENDES

La proposta és clara i senzilla, concedir una renda a totes les persones que viuen per sota del llindar de pobresa, una renda incorporada en els pressupostos de l'Estat. El nom pot variar, cridala com vulguis, també pot haver matisos en la seva proposta, condicionada o no, però el fons és el mateix, es tracta de donar un primer pas endavant en l'eradicació de la pobresa extrema, és un pas necessari per evitar sofriment i permetre major igualtat i dignitat social garantint esperances, oportunitats i justícia social, així com garantir que la pobresa extrema mai sigui hereditària.

ILP RENDA GARANTIDA CIUTADANA

El concepte de Renda Garantida fa referència a una renda pagada per l'Estat a totes i tots els ciutadans segons uns criteris a complir pel beneficiari.

Actualment hi han diversos tipus de rendes pagades per l’Estat en benefici de les ciutadanes i ciutadans amb mancances econòmiques, també d’altres tipus, que sens dubte ajuden a sobreviure i superar situacions de dependència, exclusió i pobresa.

A Catalunya a l’any 2013 va ser presentat i acceptat al Parlament de Catalunya la ILP Renda Garantida Ciutadana, una renda estatal que garanteix un mínim de ingressos a totes i tots els ciutadans.

Per unanimitat el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania el 20 de juliol 2017, es un gran pas endevant tot i les reduccions en l’articulat de la ILP, entenem sí es la millor opció possible amb l’estat parlamentari actual a Catalunya.

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA Llei 14/2017 de 20/07/2017

LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 

Aquí teniu publicada LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA.

Us agrairem li doneu el màxim de difusió, gràcies

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7418/1626989.pdf

http://www.rendagarantidaciutadana.net/images/documents/Llei-14-de-2017-Renda-Garantida-de-Ciutadania-1626989.pdf

Proyecto de ley publicado el 30 de junio en el Diario Oficial del Parlamento que será votado en el próximo pleno

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/378-proyecto-de-ley-publicado-el-30-de-junio-en-el-diario-oficial-del-parlamento-que-sera-votado-en-el-proximo-pleno

Guia informativa complerta de la Renda Garantida de Ciutadania

Guia informativa complerta de la Renda Garantida de Ciutadania 

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/405-guia-informativa-complerta-de-la-renda-garantida-de-ciutadania

Full informatiu de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadanía

Full informatiu de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadanía 

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/408-full-informatiu-de-la-llei-de-la-renda-garantida-de-ciutadania

Amb aquesta proposta de llei es volia que a Catalunya ningú estigues per sota del llindar de pobresa com un acte de solidaritat i justícia social.

La ILP Renda Garantida Ciutadana (http://www.rendagarantidaciutadana.net @ILPRendaGC) éva ser una realitat a Catalunya després de la seva profunda elaboració democràtica i la recollida de les signatures de 121.191 ciutadans de Catalunya va ser presentada al Parlament de Catalunya demanant el seu tràmit i aprovació.

La Editorial Icaria, en la seva col·lecció especialitzada “Asaco”, distribueix el llibre en catalá “Rescatem les persones”. Els seus autors Jordi Arcarons, catedràtic de la U.B., Sixte Garganté, professor associat de dret del treball de la Universitat P.F. i l’activista social Diosdado Toledano, formulen preguntes i cerquen respostes en allò que és la base fonamental per a la ILP Renda Garantida Ciutadana.

Projecte de Llei ILP RENDA GARANTIDA CIUTADANA

http://rendagarantidaciutadana.net/images/llei.pdf

Comissió Promotora ILP RGC

http://www.youtube.com/watch?v=3GDe9VGWAog#t=39

FISCALITAT 

Replantejar l'existència dels anomenats paradisos fiscals.

Els països amb opacitat fiscal hauran de negociar la seva transparència de manera que en un temps negociat deixin al descobert tota infraestructura jurídica, bancària i financera, sense cap sistema alternatiu. 

Creació de taxes específica per eradicar la pobresa.

Incorporant a nivell internacional aquest tipus de taxes destinada a Nacions Unides per eradicar la pobresa.

Aquestes taxes s'aplicarien sobre operacions financeres, molt especialment en totes les operacions de compra i venda d'actius financers, valors, títols, adquisicions i fusions.

HI HA ALTERNATIVES PER REDISTRIBUIR LA RIQUESA

Dinero y conciencia: ¿A quién sirve mi dinero?

http://m.youtube.com/watch?v=UK3hC1xxHQM 

REDUCCIÓ DE JORNADA LABORAL

Es una realitat la manca de feina a Catalunya i Espanya en aquest moment, any 2014, ja portem una crisi al damunt que ha generat un nivell d’atur que cal reduir, un dels canvis que provocarà les noves contractacions es la reducció del horari laboral, com un element clau per la redistribució de riquesa i la reactivació de l’economia.

GESTIÓ DEUTE EXTERN 

El deute extern dels països creix desmesuradament, de forma insostenible, injusta i desproporcionada, aquest deute és responsabilitat del Govern corresponent i la seva càrrega social, econòmica i ecològica ha de ser tipificada com a delicte si provoca retallades socials, desocupació o pobresa.

Respecte als països més empobrits és necessària la condonació de l'anomenat deute extern amb compromís de dedicar la desena part de l'import condonat a inversions en educació, sanitat i infraestructures i compromís per evitar l'augment d'aquest deute de manera que qualsevol aportació estrangera sigui sempre a fons perdut, no com una transacció econòmica que generi deute a l'estat.

Cal frenar el deute en armament tendint a zero, així com ampliar el control i transparència en la fabricació i comercialització de qualsevol element que pugui ser utilitzat com a armament de qualsevol tipus.

CANVIS A NACIONS UNIDES 

Compromís per la Pau definint Nacions Unides el seu protocol d'interposició immediata en zones de conflicte armat.

Consolidar els Cascos Blaus com a forces d'interposició de Nacions Unides allí on hi hagi conflicte armat, forces amb capacitat operativa dissuasòria com per garantir la seguretat dels habitants de les zones en conflicte.

Aconseguir un augment significatiu en els fons per eradicar la pobresa.

Aplicar un increment percentual, lineal o combinat, en el fons que tots els països aporten a Nacions Unides.

A cada país, sobretot en els més rics, plantejar un increment en totes les aportacions econòmiques i logístices destinades a eradicar la pobresa.

Canviar els criteris de comerç exterior dels països desenvolupats, especialment revisar els criteris restrictius en el lliure comerç dels productes provinents dels països del tercer món.

Prioritzar la importació en justes condicions dels productes dels països pobres.

Suprimir les subvencions als països rics a tot producte destinat a l'exportació a països del tercer món que sigui o estigui vinculat a un producte d’alimentació, per ser element de desincentivació i generador de pobresa pel comerç del país de destinació.

COMERÇ D'ARMES 

Transparència en el comerç d'armes amb supervisió de Nacions Unides en la fabricació i comercialització d'armes, els seus components i munició.

Prohibició per fabricar mines antipersona i bombes racimo.

Crear un impost directe sobre les armes i municions per
Eradicar la Pobresa.

Incorporació de la marca del fabricadant (osca o mella exclusiva) en cada arma lleugera i arma curta, així com en la seva munició.

LEGISLACIÓ INTERNACIONAL

Crear lleis nacionals i internacionals per redistribuir la riquesa.

Eradicar la corrupció pública i privada

Modificar les lleis per evitar impunitat per prescripció.

Donar més transparència a l'actuació pública i privada.

Incorporar com un element transversal la lluita per l'eradicació de la pobresa.

Potenciar l'actuació d'entitats acreditadores de transparència i bones pràctiques.

Reconfigurar les ajudes a l'agricultura i ramaderia per afavorir als petits camperols i ramaders dels països pobres.

Mantenir els impostos directes sobre el patrimoni i les rendes, amb escales percentuals que garanteixin la col·laboració proporcional en els ingressos de l'estament