MANIFESTOS

Anirem recopilant manifestos vinculats al objectiu de ERADICAR LA POBRESA.

Manifest de campanya per abolir els paradisos fiscals

Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària: Els paradisos fiscals són els vaixells insígnia de l'actual economia de casino, constitueixen una burla a la legalitat internacional i no posseeixen cap base econòmica d'interès per al bé comú, només serveixen als interessos espuris de les elits econòmiques, delinqüents financers i criminalitat organitzada. Són autèntiques xacres econòmiques que aprofundeixen la desigualtat, contribueixen a crear desequilibris, crisis econòmiques i corroeixen la democràcia. Per tant, han de ser eradicats per la comunitat internacional.

Manifest: http://manifest.fiscalitatjusta.cat/index.html

Signeu el manifest per l'abolició dels paradisos fiscals, dintre de la campanya d'abast mundial per la seva erradicació

Manifest de Les Marxes de la Dignitat a Catalunya

Les MARXES DE LA DIGNITAT tornem a sortir al carrer per cridar ben fort PA, TREBALL, SOSTRE I DIGNITAT. Davant d’una situació extremadament difícil i d’emergència social, no podem oblidar que la nostra lluita és al carrer, i al carrer és on han de sonar les veus dels pobles, de la classe treballadora i de la majoria social, que vol un món més just, lliure i igualitari…

http://www.acordem.org/2014/11/16/manifest-de-les-marxes-de-la-dignitat-a-catalunya/

PER UNA EUROPA DE LES PERSONES

Construir l'Europa de les Persones és possible.

Per a això, des del Sud d'Europa volem acabar amb les retallades i que paguin els responsables d'aquesta gran estafa. Impost per una elit política i econòmica, el austericidi empobreix a milions de persones i hipoteca el futur de les generacions esdevenidores. Aquesta Europa de la Troica és cada vegada més desigual i insostenible, i porta, per desgràcia, al fet que cada vegada més gent perdi la confiança en el projecte europeu.

En l'Estat espanyol es viu de forma encara més crítica aquesta nefasta dinàmica amb el drama de l'atur, l'exclusió social o la pobresa energètica, així com els vergonyosos casos de corrupció. A més, des de la reforma de la Constitució Espanyola de 2011, es prioritza el pagament del deute abans que qualsevol inversió social i ecològica. Per si no fos poc, assistim també a la volta a un Estat centralista i autoritari, que adopta les seves decisions en els nivells més allunyats possibles de la ciutadania, negant la seva plurinacionalitat i retallant democràcia i autogovern.

No obstant això, en un món globalitzat i interdependent, mai havíem necessitat tant a Europa. De fet, la Unió Europea és un dels espais clau per lluitar contra les grans corporacions i els mercats financers, el canvi climàtic i els populismes xenòfobs i excloents.

Per això no ens resignem i passem a l'ofensiva. Com a ciutadania, volem reinventar Europa des de la solidaritat, la democràcia i la sostenibilitat. Volem recuperar la nostra sobirania política i exercir-la a nivell supranacional per consensuar un nou horitzó de vida digna i responsable. Volem aportar respostes vàlides per a la majoria de les persones i concordes amb els límits del Planeta.

Som l'Europa de les persones que estimen al seu entorn i volen sostenibilitat i solidaritat per avui i demà, als països del Nord i del Sud. Som l'Europa dels pobles que volen compartir valors, cooperar per prosperar i conjugar la diversitat lingüística, cultural en un projecte comú de dignitat, pau i benestar.

Des de la ferma voluntat democràtica, la defensa dels drets i llibertats, la dignitat de les persones i els pobles, la justícia social i ambiental, anem a cooperar per fer possible una EUROPA DE LES PERSONES.

#RESCATEMPERSONES

Anem a rescatar persones. Per a això volem polítiques dotades d'inversions per a la creació d'ocupació en una economia al servei de les persones i respectuosa amb el medi ambient. Apostem per la tolerància zero contra la corrupció, el frau, l'evasió fiscal i els paradisos fiscals.

#DEMOCRACIAREAL

Volem obrir un nou procés constituent europeu cap a una Europa de les Persones i dels Pobles més democràtica i transparent. Volem més poder per al Parlament Europeu, la institució amb més legitimitat ciutadana dins de les institucions europees. Volem transparència en el funcionament de la UE, i que estigui al servei de la ciutadania.

#SOLIDARITAT

Reclamem una nova Carta dels drets fonamentals socials per garantir educació, sanitat, habitatge, serveis socials, justícia i medi ambient per tota/us, incloses les persones emigrants. Prioritzem la lluita contra la pobresa i l'exclusió social i impulsarem la defensa de la renda bàsica universal, així com una cartera de serveis socials mínims per facilitar l'autonomia personal i la integració de les persones amb diversitat funcional física i/o psíquica.

#EUROPADELPOBLES

Reivindiquem l'Europa dels Pobles, i el suport i respecte de la UE a la seva diversitat nacional, cultural i lingüística, incloent les minories i nacions sense Estat. Rebutgem la retallada a la seva autonomia i processos de decisió democràtics i reclamem la participació real i efectiva de les unitats subestatals en la presa de decisions europees, amb especial atenció a les Regions Europees Ultraperifèrica dotant-les de la seva pròpia circumscripció electoral.

#DRETS

Reivindiquem un espai de llibertat i seguretat per a totes les persones, lliure de discriminació, racisme i xenofòbia. Avui volem defensar i conquistar igualtat de drets per a les dones i per als col·lectius marginats siguin LGTB+, persones majors, amb diversitat funcional, etc. L'Europa que volem defensa també els drets digitals, la neutralitat i privadesa de la xarxa.

#ECONOMÍAVERDE

Apostem per la transició ecològica de l'economia (New Deal Verda) cap a un altre model productiu i de consum basat en l'economia social, sostenible i del ben comú, és a dir una prosperitat compartida. Finançarem la creació d'ocupacions verdes i decents, a més de R+D+i, amb una reforma fiscal que taxi abans de res els recursos i els capitals.

#JOVESAMBFUTUR

Una Europa que doni resposta i horitzons de futur als anhels vitals de la seva generació millor preparada i no la condemni a la diàspora, que doni solucions al drama de l'atur juvenil amb una dotació de fons suficients a la Garantia Juvenil Europea i les polítiques d'emancipació.

#NODEBEMNOPAGUEM

Exigim una auditoria pública i ciutadana del deute, que permeti avaluar la part il·legítima de la mateixa i repudiï el seu pagament. Lluitem per una nova governança econòmica de la UE, la democratització del Banc Central Europeu i una harmonització fiscal europea. Proposem una taxa a les transaccions financeres internacionals per evitar l'especulació i finançar la solidaritat internacional.

#EUROPASOSTENIBLE

Proposem un nou model energètic europeu, lliure d'energies fòssils i nuclear, sense fracking i basat en les energies renovables i l'autosuficiència. Lluitem per una Europa a l'avantguarda contra el canvi climàtic, garant del respecte a la biodiversitat, el benestar animal, la nova cultura de l'aigua i amb polítiques agrícoles i pesqueres ambiental i socialment justes.

#FRATERNITATGLOBAL

Volem convertir a la UE en una veu internacional forta i unitària en la defensa de la solidaritat, la llibertat i els drets humans, l'eradicació de la pobresa i la dignificació de la migració interna i externa. Hem de reduir la despesa militar i promoure la seguretat humana i la promoció de la pau.

REFORMA FISCAL

2014

Per una reforma fiscal justa #RetallaelFrau

Resposta de l'Aliança Espanyola contra la Pobresa al Sr. Manuel Lagares, President de la Comissió d'Experts per a la Reforma Tributària.

http://www.pobresazero.org/va/info/3628

http://pobrezacero.wordpress.com/2014/04/03/carta-abierta-a-manuel-lagares-sobre-la-reformafiscal/

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DEL MIL·LENI (ODM)

Donada la situació de tragedia de milions de persones la ONU fixà al 1.990 uns objectius discrets en matèria de drets humans i desenvolupament amb el compromis del seu compliment abans del 2015: 

Meta 1.A: Reduir a la meitat, entre 1990 i 2015, la proporció de persones amb ingressos inferiors a 1,25 dòlars al dia.

Meta 1.B: Aconseguir l'ocupació plena i productiu i un treball decent per a tots, inclosos les dones i els joves.

Meta 1.C: Reduir a la meitat, entre 1990 i 2015, la proporció de persones que pateixen gana.

Meta 2.A: Assegurar que, en 2015, els nens i nenes de tot el món puguin acabar un cicle complet d'ensenyament primari.

Meta 3.A: Eliminar les desigualtats entre els gèneres en l'ensenyament primari i secundària, preferiblement per a l'any 2005, i en tots els nivells de l'ensenyament abans de finals de 2015.

Meta 4.A: Reduir en dues terceres parts, entre 1990 i 2015, la mortalitat de nens menors de cinc anys.

Meta 5.A: Reduir un 75% la taxa de mortalitat materna entre 1990 i 2015.

Meta 5.B: Aconseguir, per 2015, l'accés universal a la salut reproductiva.

Meta 6.A: Haver detingut i començat a reduir la propagació del VIH/SIDA en 2015

Meta 6.B: Aconseguir, per 2010, l'accés universal al tractament del VIH/SIDA de totes les persones que ho necessitin.

Meta 6.C: Haver detingut i començat a reduir, en 2015, la incidència de la malària i altres malalties greus.

Meta 7.A: Incorporar els principis del desenvolupament sostenible en les polítiques i els programes nacionals i reduir la pèrdua de recursos del medi ambient.

Meta 7.B: Haver reduït i haver ralentit considerablement la pèrdua de diversitat biològica en 2010.

Meta 7.C: Reduir a la meitat, per 2015, la proporció de persones sense accés sostenible a l'aigua potable i a serveis bàsics de sanejament.

Meta 7.D: Haver millorat considerablement, en 2020, la vida d'almenys 100 milions d'habitants de barris marginals.

Meta 8.A: Atendre les necessitats especials dels països menys desenvolupats, els països sense litoral i els petits estats insulars en vies de desenvolupament

Meta 8.B: Continuar desenvolupant un sistema comercial i finançer obert, basat en regles establertes, predictible i no discriminatori.

Meta 8.C: Bregar en forma integral amb el deute dels països en vies de desenvolupament.

Meta 8.D: En cooperació amb el sector privat, fer més accessible els beneficis de les noves tecnologies, especialment les d'informació i comunicacions.

Estem molt lluny d’aconseguir-ho, el compromís se l’emportà el vent i la fita resta lluny de ser aconseguida. Reclamem el seu compliment amb compromis social i polític real.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Objectius_de_Desenvolupament_del_Mil·lenni

http://lluisbusquets.blogspot.com.es/2013/01/els-objectius-de-desenvolupament-del.html

http://www.un.org/es/millenniumgoals/

AIXECA'T CONTRA LA POBRESA

17 d’octubre - DIA INTERNACIONAL PER LA ERADICACIÓ DE LA POBRESA

L'any 2010 més de 63 milions de persones de tot el mon es van aixecar i expressar la seva opinió, enviant un missatge clar i poderós als governs: acompliu les vostres promeses d'eradicar la pobresa i aconseguir els Objectius Del Mil·lenni.  

Manifest de les ONG membres de la CONGDE

2013

Davant l'incompliment dels compromisos en cooperació internacional al desenvolupament les ONG donen suport al manifest reivindicatiu: Primer la gent Desenvolupament humà i crisi financera. 

DIA INTERNACIONAL PER LA ERADICACIÓ DE LA POBRESA

El pròxim dia 17 d'octubre serà de nou el DIA INTERNACIONAL PER LA ERADICACIÓ DE LA POBRESA, és un dia assenyalat i un altaveu enorme per reclamar als governs el compliment dels seus compromisos donats en Nacions Unides en favor de l'eradicació de la pobresa.  

El 1992, l'Assemblea General de l'ONU, acollint amb satisfacció el fet de què, el 17 d'octubre, algunes organitzacions no governamentals, per iniciativa d'una d'elles (el Moviment Internacional ATD Quart Món amb seu a França) havia celebrat en molts Estats el Dia Mundial per a la Superació de la Pobresa Extrema, va declarar aquesta data Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa (resolució 47/196, de 22 de desembre 1992).

Des de llavors desenes de milions de persones fan sentir la seva veu contra la pobresa en actes i esdeveniments de tot tipus. També enviant missatges i peticions exhortant als seus dirigents a complir les seves promeses. Demanen que l'acció dels ciutadans vagi acompanyada de l'acció dels governs, tant als països en desenvolupament com als països desenvolupats, en suport als Objectius Del Mil·lenni.

I és que sens dubte podem eradicar la pobresa i hem d'aconseguir-ho, acabem amb la passivitat i la indiferència, fan falta fets i no només paraules boniques, la voluntat política no pot quedar només en als discursos, cal complir els compromisos d'ajut econòmic, social i polític.

A partir de l'esforç de desenes de milers de persones i milers d'entitats, reafirmem la voluntat humana de reclamar el final de la indignitat de la pobresa extrema, el final de la mort per falta d'aliments, el final de la mort per falta de medicaments bàsics, preventius i curatius, el final de la indefensió, la pau no existeix en un entorn de pobresa de la mateixa manera que tampoc no existeix justícia allà on la pobresa s'ha enquistat.

Hem d'unir propostes i esforços, propagar la unitat davant la pobresa, que les entitats vinculades a Nacions Unides, juntament amb les federacions, plataformes i coordinadores aglutinin accions unitàries, massives, amb repercussió social i política, convertint-les en propostes concretes, públiques i reivindicatives que permetin reclamar l'eradicació de la pobresa com una prioritat màxima de la nostra societat, també de tota la humanitat, també replantejant la gestió de l'ajuda humanitària, la solidaritat i la cooperació, tant a nivell d'entitats públiques com privades, hem de donar més protagonisme i autoritat a les entitats que demostren la seva efectivitat, així com ratificar i complir els acords de Nacions Unides.

Com diu un dels lemes d'aquesta diada, "rebel·la't contra la pobresa. Més fets i menys paraules", hem de reclamar el compliment de les promeses que tots els governs van fer a l'assemblea general de Nacions Unides i complir la seva paraula per eradicar la pobresa i complir tots els objectius del mil·lenni.

Amb aquestes línies t'invitem a que tu també t’uneixis, et facis ressò d'aquest objectiu, els dies 17 d'octubre de cada any per tal de donar un impuls per a l'eradicació de la pobresa, a favor dels més indefensos, dels més pobres, hem d'aconseguir que aquells que no volen sentir-lo ho sentin, que aquells que han d'ajudar a aconseguir-ho ho sentin, que aquells que impedeixen aconseguir-ho ho sentin, perquè estem convençuts i decidits a aconseguir-ho.