A.C.C.D.

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) és l'organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària. Està adscrita a la Secretaria d'Afers Exteriors del Departament de la Presidència.

És el principal instrument del Govern i la ciutadania de Catalunya per sumar-se a la comunitat internacional en el compromís per construir un món més just i solidari, i treballar per garantir l'accés als drets fonamentals i al lliure desenvolupament de les persones i els pobles d'arreu del món.

L'estatut del cooperant
El 28 d'abril de 2006 va entrar en vigor l’Estatut del Cooperant, un decret que defineix el concepte de cooperant, així com els seus drets i deures, i també regula la seva activitat laboral. L’Estatut del Cooperant beneficiarà uns 1.400 cooperants de tot l'Estat que treballen a l’exterior en ONG i altres actors de cooperació i incorpora, com a principals novetats, una assegurança mèdica col·lectiva i mesures per donar suport a la seva reincorporació al mercat laboral un cop acabada la seva estada a l'exterior.

Convocatòria subvencions, agenda i demés informació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Apuntadors de referència: 

Cooperació Internacional Espanyola

UNICEF - Objectiu: eradicar la pobresa extrema y la fam

Cooperació Internacional Unió Europea

 CATALUNYA - ESPANYA - UNIÓ EUROPEA           NACIONS UNIDES - PARTITS POLÍTICS