UNIÓ EUROPEA

 

La Unió Europea va néixer lentament, poc a poc va madurant entre burocràcia i indecisions, ampliacions i contradiccions. Però la Unió Europea és una de les potències econòmiques, polítiques i militars més importants del nostre planeta maltractat, per això el seu posicionament, les seves decisions, les seves polítiques socials, econòmiques o del tipus que siguin, tenen un impacte ampli, contundent, també en aspectes de pobresa i immigració.

Demanem que les polítiques de la UE vagin més enllà del vist fins avui i prenguin més partit en els Objectius del Mil·lenni de Nacions Unides i de veritat generin la cooperació necessària per reduir i eradicar la pobresa allà on hi hagi.

Si volen, també, fins i tot per pur egoisme, senyors, han d'aconseguir eradicar la pobresa allà on existeixi ja que altrament la pobresa, la gana, la mort, forçaran milers de persones desesperades a buscar altres camins per resoldre la seva situació de misèria i gana.

De fet, lamentablement, aquell temps ja existeix i cada dia les notícies ens donen proves contundents, per això, una vegada més, ens afegim a les peticions de major implicació de la Unió Europea en aquest Primer Objectiu del Mil·lenni dedicant-li major atenció i esforç, per aconseguir eradicar la pobresa extrema i la mort per falta d'aliment.

Accés al portal de la Unió Europea en català (versió no oficial)

Què és la Unió Europea?

Portal de la Unió Europea (oficial)

Representació permanent d'España davant de la Unió Europea

Tractat de Lisboa y versions consolidades del Tractat de la Unió Europea i del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea (DO C115 de 9.05.2008) 

Marc general d'Ajuda Humanitària

Pressupost de la Unió Europea

Cooperació Internacional Espanyola

UNICEF - Objectiu: eradicar la pobresa extrema i la fam

Cooperació Internacional Unió Europea

Observatori de Cooperació Descentralitzada entre Unió Europea i Amèrica Llatina (OCD) és una eina al servei de la solidaritat entre ciutats, regions i altres actors. Contribueix a aconseguir una cooperació descentralitzada major en volum i en impacte per facilitar la lluita contra la pobresa, afavorir la integració regional i reforçar les capacitats locals.

 CATALUNYA - ESPANYA - UNIÓ EUROPEA           NACIONS UNIDES - PARTITS POLÍTICS