PARTITS POLÍTICS


Els partits polítics son un dels elements primordials en la vida política de un país democràtic. No sols per formar part o no dels parlaments o llocs de decisió política.

Els partits governants i els que estan en la oposició, tots ells estan formats per persones de tots tipus, de vegades de difícil encaix en el seu propi partit.

Els partits polítics son organitzacions amb ideologia pròpia, a vegades representants de una part de la societat a la que pertanyen, a vegades representants dels diferents poders econòmics i socials del seu país.

Els partits polítics també son representants de una part de la societat a la que pertanyen, defensen i procuren el seu benestar.

També es poden formar al voltant de un objectiu d'interès especial. Els partits polítics en una democràcia solen informar l'opinió pública dels seus plans i propòsits. Els partits polítics constitueixen unitats organitzatives a les quals se'ls reconeix el dret de participar en un procés d'elecció política per mitjà de la presentació de candidats i programes d'acció o govern.

En els sistemes parlamentaris de govern, la majoria dels partits polítics elegeixen un cap (o més); si el partit polític obté majoria en les eleccions, el cap del partit es converteix en el cap de govern. Per contra, en els sistemes presidencialistes, el partit pot seleccionar al seu cap com a candidat, però, el president electe, sovint, ha de renunciar totes les connexions amb el seu partit tan bon punt comenci la seva gestió.

 CATALUNYA - ESPANYA - UNIÓ EUROPEA           NACIONS UNIDES - PARTITS POLÍTICS