EMPRESARIS

Entre altres aportacions a la societat el món empresarial genera riquesa, crea treball, genera ingressos per als seus treballadors i beneficis per al seu negoci, ajuda a desenvolupar la societat en la qual està immers. Per tant no ha d'estranyar a ningú que també tingui aquí el seu apartat.

Dins d'aquest món empresarial, molt ampli i divers, anirem ressaltant amb més èmfasi aquells factors que ajuden a eradicar la pobresa, sense oblidar que hi ha altres activitats empresarials que la propicien.

Volem destacar que d'empreses hi ha de molts tipus i perfils, aquí farem una divisió molt simple i general amb la finalitat d'aclarir el seu paper en la generació o eradicació de la pobresa.

També afegim altres intervinents donat el seu pes específic al món empresarial, comerç i flux de capitals; i per tant també en la possibilitat d'eradicar la pobresa o de generar-la, sobretot si els objectius econòmics de l'empresa o els seus directius són a curt o molt curt termini.

COOPERATIVES

Les cooperatives són empreses petites o mitjanes on els treballadors o bona part d'ells són també propietaris de la societat.

AUTÒNOMS I PETITA EMPRESA

Es tracta del tipus d'empresa familiar, amb pocs treballadors, molt estès en molts països, hi ha països on aquest tipus de societat empresarial és amb molt el majoritari, fins i tot arriba a ser la sustentació econòmica del país.

MITJA EMPRESA

Aquestes empreses ja comencen a tenir un nivell de facturació i d'empleats ja més elevat.

GRAN EMPRESA

A pesar que grans empreses independents hi ha molt poques també les incorporem, tenen una facturació molt alta i en ocasions molts treballadors, són empreses en el punt de mira dels compradors o analistes de fusions i adquisicions.

MULTINACIONAL

Aquest és un model d'empresa bastant recent, que ja traspassa fronteres físiques i legals, on l'entramat de societats, directius i participacions sobre la propietat sol variar amb freqüència, li criden volatilitat, i és difícil saber en un moment donat els qui són tots els seus propietaris. El volum de treballadors és generalment alt, però no necessàriament.

ACCIONISTES

Es tracta dels propietaris d'una part de les societats anònimes, en ocasions aquests accionista també són treballadors, unes altres no i cada vegada més les accions es compren i venen de forma comercial o especulativa mitjançant la figura dels gestors de fons de pensions i fons d'inversió, així com uns altres que comercien amb el valor de les empreses per pura especulació, obtenen un benefici diari de la compra i venda de les accions, títols, valors o matèries primeres.

ALTS DIRECTIUS

L'alts directius, amb grans sous,  en ocasions contractes blindats, són els que decideixen les grans operacions, el dia a *dia de les multinacionals, els moviments de les quals de capital afecten a la marxa de l'economia de sectors econòmics i en ocasions també de països.

ONG - FUNDACIONS - FEDERACIONS - PLATAFORMES

ESGLÈSIES - EMPRESARIS - SINDICATS