SINDICATS

 

SINDICATS

L'associació de treballadores i treballadors formant sindicats és un salt en la defensa dels seus drets laborals, així com per aconseguir millors condicions de vida. Els sindicats són un *puntal en la defensa i millora de les condicions de vida de les treballadores i treballadors i per tant un factor clau en el nivell de riquesa i de pobresa de totes les persones en situació de treball com d'aquelles amb desig d'accedir a un lloc de treball, així com de les seves possibilitats de progrés en la seva carrera professional i de les condicions econòmiques i socials una vegada no puguin exercir cap treball, sigui pel motiu que sigui.

Comissions Obreres

Unió General de Treballadors

Central General de Treballadors

ONG - FUNDACIONS - FEDERACIONS - PLATAFORMES

ESGLÈSIES - EMPRESARIS - SINDICATS