ONGS

Naturalment anirem relacionant les ONG vinculades a la eradicació de la pobresa, son moltes i molt diferents, per ideologia, nivell de participació, capacitat econòmica i marc de influença.

A Catalunya existeixen milers de ONG sense ànim de lucre, moltes vinculades a Fundacions, i moltes amb voluntat d'ajudar a eradicar la pobresa, pensem que amb aquest esforç continuat ajudarem segur a ERADICAR LA POBRESA.

Lamentablement no podem ara incorporar aquí a totes les ONG, així que amb perdó per les no citades, començarem relacionant algunes d'elles vinculades al nostre objectiu fundacional, ho farem per ordre alfabètic i poc a poc anirem incorporant més (ens podeu fer arribat les adreces d'aquelles entitats que cregueu convenient):

Acció Contra la Fam

Àfrica Directe

Àgora Nord-Sud

Aliança Espanyola Contra La Pobresa

Amnistia Internacional

Arrels Fundació

Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats

Attac-Catalunya

Ajuda en Acció

Canal Solidari

Càrites Diocesanes

Casal dels Infalts - acció socials als barris

Creu Roja Internacional

Enginyeria Sense Fronteres

Gloobal - La cooperació en red

Greenpeace

Intermón Oxfam

Justícia i Pau

Mans Unides

Medicus Mundi

Metges Sense Fronteres - MSF

Medicus Mundi

Observatori del Deute en la Globalització

Pangea

Save the Children España

Setem

Somriures de Bombay

VOLS Voluntariat Solidari

ONG - FUNDACIONS - FEDERACIONS - PLATAFORMES

ESGLÈSIES - EMPRESARIS - SINDICATS