SEGURETAT ALIMENTÀRIA


ALIMENTS. - Lamentablement en un món d'abundància hi ha zones geogràfiques on el gana i la mort per inanició són un fet quotidià, cada dia moren milers de persones, senzillament per no tenir què menjar o menjar molt poc o amb poc valor nutritiu, moltes d'elles nens.

AIGUA POTABLE. - Un element tan bàsic com l'aigua potable és un desconegut en moltes regions de l'el nostre planeta. 

DISPOSAR D'AIGUA PER Al REGADIU: Impulsar a les àrees rurals la creació de pous, sistemes d'acumulació d'aigua i bones canalitzacions afavorirà les collites i per tant el treball, el comerç i l'alimentació. És indispensable la creació de pous i canals de conducció d'aigua per a regadiu a les zones rurals.

AMPLIAR LA SUPERFÍCIE DE TERRENY CULTIVABLE: Es tracta d'ampliar la superfície d'hectàrees de cultiu de manera que garanteixi ampliar les collites d'aliments per a consum humà i dels ramats i bestiar.